các loại hóa không thích hợp để thờ

Loại hoa nào bị cấm kỵ cúng trên bàn thờ?

Hoa cúc áo (hoa cứt lợn), tuy bông hoa xinh xắn, màu đẹp, chữa bệnh rất tốt, nhưng chỉ cắm chơi được chứ không thể đặt lên ban thờ nơi có thần linh và gia tiên

Hotline 24H Facebook Messenger