các cây trồng mang may mắn vào nhà

Cây Hồ Lô, loại cây may mắn trong Phong Thủy

Cây Hồ lô có nhiều trái, nguồn gốc ở Ấn Độ, trong Phong Thủy học là loại cây có thể trừ tà, cũng có nhiều hạt nên được coi là “Đa Tử Đa Phúc” ,

Hotline 24H Facebook Messenger