các cây cầu đi dạo

Nguồn năng lượng vũ trụ – Khí

Khí là nguồn sinh lực hiện hữu trong các loài động vật và cũng là nguồn năng lượng tinh tế, khó nhận biết, được các vật thể vô tri vô giác phát lộ ra ngoài.

Hotline 24H Facebook Messenger