các bức tường nghiêng

Cạnh gờ, tường dốc và góc

Một số các chi tiết xây dựng lại trở thành vấn đề đối với thuật phong thủy ; thường là do kết quả của việc chuyển đổi hình thức và chúng ảnh hưởng đến khí

Hotline 24H Facebook Messenger