cá chép đẹp

Tranh cá chép vượt vũ môn

Ngụ ý và hiệu ứng Tương truyền, sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua huyện Hà Tân, Sơn Tây, (tại Việt Nam) được gọi là long môn (vũ môn). Ở đây thế nước hiểm trở, dưới

Hotline 24H Facebook Messenger