bùa hộ mệnh

Con ve bằng ngọc là bùa hộ mệnh chống lại những âm mưu chính trị

Đối với người Trung Hoa, ve là bùa hộ mệnh mạnh nhất. Ngày xưa những gia đình giàu có thường chôn người chết với một miếng ngọc có khắc hình con ve ở đầu quan

Hotline 24H Facebook Messenger