bột tẩy uế

Sử dụng âm thanh và nhang để tạo sinh khí

Việc dùng nhang trong các nghi thức tẩy uế rất phổ biến ở các dân tộc châu Á. Họ dùng nhang để tạo ra một loại khói thiêng, kết nối trực tiếp với vùng không gian

Hotline 24H Facebook Messenger