bồn cầu

Nguyên tắc đặt bồn cầu tránh xú uế xộc thẳng vào nhà

Nhà vệ sinh là cửa ngõ vào nhà của nguồn năng lượng âm, trong đó bồn cầu là nhân tố ảnh hưởng chính. Để tránh nguồn tà khí ô uế của bồn cầu, bạn cần nắm

Hotline 24H Facebook Messenger