bò ước

Đặt bò ước ở hướng Đông Nam

Ở Ấn Độ và Nepal bò được xem là con vật linh thiêng. Nhưng ít người nhận ra ý nghĩa đích thực của con bò . Theo giáo lý Phật giáo, con bò có khả

Hotline 24H Facebook Messenger