bố trí phòng trẻ em

Phong thủy đem lại may mắn cho phòng trẻ em

Khi bố trí giường ngủ trong phòng trẻ, đầu giường nên quay về hướng đông hoặc đông nam – hai hướng thuộc mộc theo ngũ hành rất tốt cho sự phát triển và trưởng thành về

Hotline 24H Facebook Messenger