bố trí phong thủy nhà cuối hẻm

Cách hóa giải sát khí cho nhà nằm cuối ngõ

Dòng sinh khí sẽ mạnh nhất ở đầu ngõ và giảm dần về phía cuối ngõ. Vì là ngõ cụt nên khả năng luồng uế khí bị dồn nén ở cuối ngõ sẽ rất lớn, sẽ

Hotline 24H Facebook Messenger