bố trí phong thủy cửa chính căn hộ

Một số điểm cần lưu ý đối với cửa chính căn hộ chung cư

Để hóa giải thế “Khai khẩu sát”, bạn có thể dán lên cửa một bức tranh về con kì lân hoặc chôn xuống bên trong bậc cửa xâu tiền đồng lục đế (sáu đồng tiền đồng).

Hotline 24H Facebook Messenger