bố trí không gian giải trí trong nhà

Chớ nên lơ là yếu tố phong thủy khi bố trí không gian giải trí trong nhà

Vị trí không gian giải trí: nếu đó là phòng nói chuyện, cần sự sôi động thì nên có khoảng đệm và lùi về phía sau tổng thể ngôi nhà, làm tường cách âm để tránh

Hotline 24H Facebook Messenger