Bố trí hướng bếp

Bất hòa vì hướng nhà và bếp kỵ nhau

Nếu cửa ra vào hướng thẳng về phía Đông Nam và phòng bếp hướng Tây Nam thì trong gia đình sẽ phát sinh bất đồng, cãi cọ về các vấn đề xoay quanh phụ nữ, hoặc

Hotline 24H Facebook Messenger