Bố trí góc làm việc tại nhà

Bố trí góc làm việc tại nhà giúp phát huy hết năng suất làm việc

Góc làm việc tại cần kết hợp hài hòa giữa “tĩnh” và “động”, “âm” và “dương”, nghĩa là phải vừa đảm bảo yên tĩnh, riêng tư, vừa thông thoáng, bố trí hợp lý và kích thích

Hotline 24H Facebook Messenger