Bố trí chỗ giặt phơi

Bố trí chỗ giặt phơi cần lưu ý những yếu tố này

Đây là điều phong thuỷ vốn kỵ: không treo y phục trước minh đường và nơi trang nghiêm! Các hướng đông, đông bắc, bắc và tây bắc là hướng có trường khí thuộc dương, phù hợp

Hotline 24H Facebook Messenger