bố trí buồng tắm

Cấm kị đặt phòng tắm ở cuối hành lang

Phòng tắm không nên đặt ở cuối hành lang, nếu không khí ẩm và mùi hôi sẽ thổi ra hành lang, từ đó thổi vào các phòng khác. Khi chọn vị trí cho phòng tắm, các

Hotline 24H Facebook Messenger