bố trí bếp nấu

Chọn hướng đặt bếp cho người sinh năm 1944 Giáp Thân

Hướng bếp hợp người sinh năm 1944: – Năm sinh dương lịch: 1944 – Năm sinh âm lịch: Giáp Thân – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối) – Thuộc

Chọn hướng đặt bếp cho người sinh năm 1943 Quý Mùi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1943: – Năm sinh dương lịch: 1943 – Năm sinh âm lịch: Quý Mùi – Quẻ mệnh: Chấn Mộ – Ngũ hành: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương) – Thuộc

Chọn hướng đặt bếp cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1942: – Năm sinh dương lịch: 1942 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Ngọ – Quẻ mệnh: Tốn Mộc – Ngũ hành: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương) – Thuộc

Chọn hướng đặt bếp cho người sinh năm 1941Tân Tỵ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1941: – Năm sinh dương lịch: 1941 – Năm sinh âm lịch: Tân Tỵ – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Bạch Lạp Kim (Vàng chân đèn) – Thuộc

Chọn hướng đặt bếp cho người sinh năm 1940 Canh Thìn

Hướng bếp hợp người sinh năm 1940 Canh Thìn Năm sinh dương lịch: 1940 Năm sinh âm lịch: Canh Thìn Quẻ mệnh: Càn ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh Ngũ hành: Kim bạch lạp (Bạch lạp

Hotline 24H Facebook Messenger