bố trí bếp cạnh bồn rửa

Bếp cạnh bồn rửa phải hóa giải ra sao ?

Xét cả trên phương diện phong thủy và kiến trúc, bếp nấu đối diện với bồn rửa cũng là một cách bài trí không tốt vì khi đó sẽ rơi vào thế hỏa môn đấu thủy

Hotline 24H Facebook Messenger