bố trí ao hồ quanh nhà

Bố trí ao hồ quanh nhà ở cần lưu ý những cấm kị này

Người xưa cho rằng ao có hình vuông như nghiên mực là thế tốt nhất, nên mới có câu: Tiền đường tự nghiên trì, tử lục đăng cao đệ, đường thanh do như kính, quý sinh

Hotline 24H Facebook Messenger