bộ phận chân

Chân bị tật với giấc mơ thấy chó và ngựa

Những bệnh sinh ra ở bộ phận chân con người đều liên quan đến hình ảnh chó hoặc ngựa trong giấc mơ. Trong giấc mơ nếu chó và ngựa gãy chân thì con người cũng thế.

Hotline 24H Facebook Messenger