bố cục phong thủy phòng ăn

Phong thủy phòng ăn và ba vật dụng nhỏ dễ dàng bị bỏ qua

Nếu cửa toilet trong phòng ngủ đối diện với giường sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tình cảm. Lúc này một chiếc bình phong đơn giản sẽ giúp ngăn cản những uế khí từ toilet.

Hotline 24H Facebook Messenger