bố cục két sắt

Những vị trí đặt két bạc an toàn mà hút tiền vào như nước

Nếu như tiền hoa mai cần để trong két sắt thì 2 linh vật là Tỳ Hưu và Thiềm Thừ hợp bày trên nóc tủ. Khi đặt lên két sắt, đầu linh vật phải hướng ra

Hotline 24H Facebook Messenger