bố cục bàn ăn theo phong thủy

Những điều cần lưu ý trong phong thủy bàn ăn

Cách khắc phục là cần phải chuyển bàn ăn ra chỗ khác, đó là cách giải quyết triệt để nhất. Nếu không thể di dời, chỉ có cách treo hồ lô phía dưới cột nhà. Bàn

Hotline 24H Facebook Messenger