bình uống nước

Vị trí đặt bình nước đem lại tài vận

Xét về góc độ phong thủy, nước là tài, nước đặt ở cửa, dễ xung tài vận. Bình uống nước có thể đặt ở hướng song song với cửa ra vào, tức Minh Đường vị, hoặc

Những vị trí không nên đặt bình nước uống trong nhà

Không nên đặt bình nước ở vị trí tài trong phòng khách. Thông thường, vị trí tài là đường góc đối diện cửa ra vào. Chỗ này có thể đặt một số cây xanh hoặc vật

Hotline 24H Facebook Messenger