biểu tượng theo phong thủy

Ấn tượng ban đầu với một công ty

Ấn tượng phát xuất từ cái nhìn đầu tiên đối với một người hay một ngôi nhà rất có thể sẽ theo ta trong suốt những lần tiếp xúc về sau này. Cảm giác nhẹ nhàng,

Hotline 24H Facebook Messenger