biểu tượng núi

Kích hoạt năng lượng hướng Đông- Bắc

Một điều đặc biệt quan trọng khác, mà ai cũng có thể kích hoạt được, là vận dụng tinh hoa của giai đoạn thứ 8 mang năng lượng rất mạnh. Dùng biểu tượng núi để

Hotline 24H Facebook Messenger