biểu tượng hòa bình

Gia đình hòa thuận, cuộc sống ổn định với giấc mơ thấy chim bồ câu

Nếu mơ thấy chim bồ câu với hình dáng bải hoải, rã rời lại là hình ảnh tượng trưng của sự bi thương đau lòng. Trong văn hóa truyền thông phương Đông và phương Tây, bồ

Hotline 24H Facebook Messenger