Biểu tượng của Cự Giải và Thiên Bình tạo thành góc phía bên phải trên bầu trời

Cung cự giải và thiên bình

Nước + Không khí = Mưa​ Biểu tượng của Cự Giải và Thiên Bình tạo thành góc phía bên phải trên bầu trời. Đây là một trong những sự kết hợp nhiều thử thách nhất trong

Hotline 24H Facebook Messenger