biện pháp hóa giải

Nhà nghịch âm dương cần tìm cách hóa giải ngay

Đứng dưới góc nhìn Phong thủy, những thế nhà trước cao sau thấp được coi là những thế nhà nghịch âm dương. Nếu căn nhà có thế “trước cao sau thấp”tức là đã rơi vào thế

Hotline 24H Facebook Messenger