bếp không đối diện với hành lang ban công

Phòng bếp đối diện cửa chính, tiền bạc trong nhà làm nhiều vẫn hụt

Phòng bếp và phòng vệ sinh không được cùng chung một cửa. Có nhiều gia đình vì tiết kiệm không gian, làm chung một cửa cho phòng bếp và nhà vệ sinh. Như vậy làm thuỷ

Hotline 24H Facebook Messenger