bệnh viện

Mua nhà, đất nên tránh những kiểu này kẻo mang họa

Nhà ở không nên bị trục đường cái chiếu thẳng vào, tạo thành luồng xung sát mạnh đi thẳng trực diện vào nhà, không có lợi cho sức khỏe, phong thủy học gọi đây là Trực

Hotline 24H Facebook Messenger