bệnh tật liên miên

Bố trí nhà ở sai cách dẫn đến bệnh tật liên miên

Tránh việc mở cửa nhìn thấy rác hoặc đồ tạp nham. Cửa chính của ngôi nhà là vị trí rất quan trọng, đây là nơi ra vào mỗi ngày, là đường ra vào của vận khí.

Hotline 24H Facebook Messenger