Bày biện đồ đạc trên bàn làm việc cho Kỷ Mùi

Kỷ Mùi và phong thủy bàn làm việc

Theo phong thuỷ học, việc bày đặt phòng làm việc đúng phương vị tốt lành sẽ giúp người sử dụng thêm đảm lược, trí tuệ, ảnh hưởng đến sự hưng suy trong quản lý, thành bại

Hotline 24H Facebook Messenger