bát hương

Cách đặt bát hương để tiền chảy vào nhà như nước lũ

Nhiều người không biết thường hay lấy cát bỏ vào bát hương để dễ cắm nhang nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Nếu chọn cát bỏ vào bát hương bạn sẽ khó tránh được

Không nên tùy tiện cắm trụ sắt vào bát hương trên bàn thờ

Trong bát hương trên bàn thờ tổ tiên của người Việt, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen đặt một cây trụ sắt để thắp hương vòng. Tuy nhiên, việc cắm trụ sắt như vậy có

Hotline 24H Facebook Messenger