bảo bối phong thủy

Treo gương bát quái sai cách sẽ phát tán khí xấu

Sử dụng loại gương bát quái cần chú ý đặc biệt vì nếu không bài trí đúng cách thì có thể gây tổn hại cho hàng xóm. Do vậy, gương phẳng trung tính được sử dụng

Hotline 24H Facebook Messenger