Bảo Bình vẫn được miêu tả là có khái niệm lập dị về tình yêu tự do

Cung thiên bình và bảo bình

Không khí + Không khí = Gió Thiên Bình sẽ hoàn toàn yêu những trò khôi hài của Bảo Bình. Có một sự kết nối tự nhiên và lãng mạn giữa các bạn, Bảo Bình có

Hotline 24H Facebook Messenger