Bảo Bình – Song Ngư

Các chòm sao khi chia tay sẽ như thế nào?

Nhân Mã hành sự đột ngột khiến người ấy không kịp trở tay, Song Ngư kiếm lý do hết sức vô lý để nói. Các chòm sao khi chia tay sẽ như thế nào? Bạch Dương

Hotline 24H Facebook Messenger