Bảo bình là những đối tác tuyệt vời ngoài chủ ý

Cung Kim Ngưu và cung Bảo Bình

Đất + Không khí = Bụi Bạn có cách tiếp cận thận trọng, thực tế và bình thản trước mọi vấn đề. Bảo Bình ngược lại, có xu hướng cấp tiến và lý tưởng hóa về

Hotline 24H Facebook Messenger