Bảo Bảo cần một người lắng nghe

Sự lạnh lùng của Bảo Bình

Người ta nói Bảo Bình lạnh lùng khó hiểu. Điều đó có đúng chăng. Vâng Bảo Bình có lạnh lùng khó hiểu thì mới là Bảo Bình chứ. Thế mới tạo nên một màu sắc riêng

Hotline 24H Facebook Messenger