bánh xe

Bánh xe pháp luân cho trí tuệ trong tình yêu

Bánh xe pháp luân là một trong những dấu hiệu may mắn được cho là xuất hiện ở lòng bàn chân Đức Phật.

Hotline 24H Facebook Messenger