bán ve phong thủy

Ve sầu và rùa – những biểu tượng của sự mạnh mẽ

Đối với người Hoa, ve sầu và rùa là hai biểu tượng mạnh mẽ nhất cho sự trường tồn. Với người còn sống, hai con vật này mang đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp.

Hotline 24H Facebook Messenger