bán quẻ

Dồ hình của quẻ nào mới có lợi cho sự nghiệp phát triển hưng vượng?

Cần treo hai đồ hình “☰” đại diên cho quẻ Càn và “☷” đại diện chỏ quẻ Khôn trong nhà thì có thể mang lại vận may cho bản thân.

Hotline 24H Facebook Messenger