bàn nhỏ

Kích thước của bàn làm việc

Trước giờ chúng ta vẫn thường quan niệm rằng chỉ những người có nhiều quyền lực mới ngồi ở các bàn làm việc rộng lớn. Tuy nhiên, trên thực tế việc chọn kích thước của

Hotline 24H Facebook Messenger