bàn hình vòng cung

Hình dạng của bàn làm việc

Hình dạng của bàn làm việc cần phải phù hợp với đặc thù công việc của bạn. Chúng ta sẽ xét đến ba dạng chính – bàn hình chữ nhật , hình tròn và hình

Hotline 24H Facebook Messenger