bạn giả nhân giả nghĩa đang ở cạnh bạn

Có bạn bè giả nhân giả nghĩa khi mơ thấy rắn mối

Mơ thấy rắn mối là lời cảnh báo, nhắc nhở có người bạn giả nhân giả nghĩa đang ở cạnh bạn. Rắn mối thuộc loại bò sát, thường gọi là “rắn bốn chân”, thân có vảy

Hotline 24H Facebook Messenger