bán con ngựa

Cẩn thận với những biểu tượng

Những con vật tượng trưng cho sự trường thọ trong quan niệm của người (tại Việt Nam) là : rùa, kỳ lân , nai , dơi, thỏ ve và hạc. Trường thọ là khả năng

Hotline 24H Facebook Messenger