bán căn phòng

Những căn phòng trống

Bạn nên chú ý đến những căn phòng trống, bởi vì những căn phòng này thường tối tăm, không được sử dụng và đầy khí tù đọng, trì trệ. Có thể có bầu không khí

Hotline 24H Facebook Messenger