Bạn bị hấp dẫn bởi những Kim Ngưu sinh từ 30/4 đến 10/5

Cung cự giải và kim ngưu

Nước + Đất = Bùn Mối quan hệ giữa Cự Giải và Kim Ngưu nghĩa là cả hai bạn sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với sự thất thường trong cảm xúc của nhau. Nhưng

Hotline 24H Facebook Messenger