bài trí thư phòng

Thư phòng vì sao nên tránh hướng mặt trời ?

Có người dùng phòng khách kiêm nhiệm phòng sách, nhưng khi xem sách, khách tới sẽ không tập trung, tuy không phải là khách của mình (bà hàng xóm tới gặp vợ, bạn của các con…).

Hotline 24H Facebook Messenger